Interview - Carrera Motors Magazine - 08/08/2012

 

Lees het nummer via Issuu

Frank van Rycke

Alles is een tussenstap naar meer... 

DOOR CHRISTOPHE LAMBERT 

 

Ik hou van de sfeer van ochtendinterviews. Zeker wanneer ze in een leuk interieur als Julie’s House aan de Kraanlei in Gent kunnen plaatsvinden. De geur van een lekkere, verkwikkende koffie, van een nog ovenwarme croissant. Gezellig achteruit leunend in een knusse canapé. Terwijl buiten de dag zich op gang trekt en de eerste toeristen net hun hotel hebben verlaten. De man die ik vandaag mag interviewen komt zo pas, keurig in maatpak gestoken, het etablissement binnengewandeld. We schudden elkaar de hand en heel snel wordt de jas uitgespeeld en de das ontknoopt. Frank van Rycke, auteur van het kersverse boek “In 10 jaar binnen” heeft in deze huidige tijden van crisis en nijpende tekorten onze nieuwsgierigheid toch wel gewekt.


CMm: Ik vernam dat dit je eerste boek is, maar dat je al 18 jaar met het idee speelt aan een schrijftafel te kunnen zitten en de vrucht van je pen te publiceren. Het min- ste dat je kunt zeggen is dat je niet over één nacht ijs bent gegaan! Hoe komt het dat je zoveel tijd nodig had?

Frank van Rijcke: “Ik ben er van overtuigd dat er zich voor alles in het leven een juist moment aandient. En dat je dit mo- mentum niet mag forceren. Het verlan- gen een boek te maken was inderdaad een droom die mij al jaren bezighield. Het probleem is echter dat een mens, die geen beroepsschrijver is, zelden de tijd krijgt die droom tot een prioriteit te maken. Het preciese tijdstip om het boekidee te kunnen uitwerken, heeft daarom lang op zich laten wachten. Geduld is echter een mooie deugd. En als ik meer tijd krijg, impliceert dit au- tomatisch ook dat ik meer maturiteit, meer durf en minder onzekerheid heb om mij in dit avontuur te storten. Nu ik 43 ben, vind ik dat ik bovendien een gro- tere levensbagage meedraag. Daarom ben ik niet intelligenter dan een 24-jarige knaap, maar etaleer ik ongetwijfeld meer levenswijsheid, heb ik meer ervaring, be- heers ik de kunst beter om alles te kade- ren en in perspectief te brengen. Het is misschien één van de weinige voordelen van ouder worden. Mijn hele boekproces kan je het best als een drieluik in tijd en ruimte zien.”

CMm: Een drieluik? Had je dan nog iets aan de geschriften van de jongeman die aan de basis ligt van het huidige boek? Frank van Rijcke: “De initiële 80 blad- zijden tekst die ik poneerde toen ik 24 was, zijn getuigen van mijn toenmalig jeugdig enthousiasme en van de vast- beradenheid om mijn gedachten toen ook al op papier te willen zetten. Deze pagina’s zijn misschien een tikkeltje na- ief, toch koester ik ze want ze zijn het tastbare bewijs dat ik mijn droom nooit heb opgegeven.

De lijvige 300 bladzijden die ik acht jaar geleden neerpende, zijn dan weer door- dachter en hebben meer draagkracht. Wat mij terug aan het schrijven had ge- bracht, was dat ik mij realiseerde dat al mijn ervaringen, met het bijhorende val- len en opstaan, een interessant verhaal zou kunnen bieden voor heel wat men- sen. Deze kleine turf gedachtenspinsels was inhoudelijk een verbeterde en rijpere versie van wat vooraf ging en gestoeld op jaren ervaring in de financiële wereld. Maar nu werd een ander probleem, waar ik geen rekening mee gehouden had, blootgelegd...”

CMm: Oei, het lijkt me alsof je iets niet zo leuk ontdekte?

Frank van Rijcke: “De noodzaak van het derde luik! Als ik mijn teksten herlas, besefte ik na elke lijn steeds meer dat er duidelijk een groot verschil bestaat tussen een goed verteller en een goed schrijver. De verteller in mij bracht het verhaal zoals het mooi in mijn geest vorm had gekregen, de schrijver in mij kreeg het echter niet op diezelfde vloei- ende manier op papier neergezet. De vaststelling geen schrijver te zijn, was ontnuchterend, maar als een drama heb ik dit nooit ervaren. Alles begint bij zelf- kennis. Ik heb geen torenhoog ego en voor mij primeert het verhaal. Dus was die ontdekking gewoon een aanwijzing dat ik hulp nodig had van iemand die neerschrijven wat ik dacht. Het was de juiste formule. Ik ben al- tijd een teamspeler geweest en de samenwerking met Philippe van Ootegem en voor sommige delen met Johan Van Praet was een unieke ervaring.”

CMm: De titel en de coverpagina van je boek laten niets aan de verbeelding over. Je kiest bewust voor een zeer commerciële aanpak. Een publiekslokker. Had je geen schrik dat je hierdoor tussen twee stoelen zou vallen en dat niemand je au sérieux zou nemen?

Frank van Rijcke: “Ik begrijp perfect wat je bedoelt. Met zo’n titel riskeer je inderdaad dat mensen je als een goedkope charlatan aanschouwen. Vele mensen zullen het verkeerdelijk als een wondermiddel zien. Waar na lectuur van mijn boek het euro’s zou moeten beginnen regenen. En dan is er het zoge- naamde kennerspubliek. Zij die het boek niet willen kopen om- dat ze juist afknappen op de simpliciteit van de titel. En mij een reactie kunnen geven van ‘Man, wie denk je wel dat je bent’.”

CMm: Dit lijkt mij dan toch niet zo’n handige zet? Zeker niet voor wat jij de beste investering van 2012 noemt. Had je dan niet beter voor een neutralere titel gekozen?

Frank van Rijcke: “Ik weet zeker dat het zogenaamde kenners- publiek wel kan getriggerd worden als het mijn interviews leest en mijn boek inhoudelijk beoordeelt. De content van mijn boek is gefundeerd. Ik schrijf hoe het er werkelijk aan toe gaat ach- ter de schermen van het hele financiële gebeuren. Maar ik ben geen profeet. Ik praat zowel over de successen als over de valkuilen.

Het is waar dat de brede massa misschien juist wel door de titel zal aangetrokken worden. Maar dit is geen receptenboek die iedereen snel rijk zal maken. Nee, het is een boek dat de lezer moet helpen zich financieel te performeren. De vele tips en voorbeelden die ik hen aanreik, zullen hen daar zeker bij helpen.

En dat is wat ik voor ogen had. Had ik het braafjes aangepakt, was mijn boek misschien in de overvolle boekenzee nooit op- gemerkt.”

 

CMm: Publiciteit loont? Vandaar jouw erg persoonlijke promotie- campagne die je ook onverwacht een moment op de nationale televisie opleverde. Van een stunt gesproken. Elk beginnend auteur zou hier een moord voor begaan...

Frank van Rijcke: “Dat laatste lijkt me wel iets te drastisch, maar durf, een houding die ik in het boek sterk promoot, wordt op termijn zeker beloond. Het is mijn overtuiging dat persoon- lijk een boek afgeven, met een kort woordje uitleg erbij, veel krachtiger overkomt dan anoniem een mail te sturen met ge- woon wat algemene achtergrondinformatie over het boek. Zo ook bij Villa Vanthilt. Hoopvol maar met realistische verwach- tingen heb ik daar mijn boek achtergelaten. Tot ik opgebeld werd. En ik uitgenodigd werd om gedurende 5 minuten met Marcel over het boek te praten. ‘Prime Time’ televisie, ik moest me even in de wang knijpen achteraf om te beseffen dat dit werkelijk gebeurd was...”

CMm: Zonder natuurlijk het plot van je boek nu al weg te geven, kan ik toch stellen dat de inhoud voor mij veel interessanter is dan de titel. Rijkdom is immers een sprookjesfee met vele ge- zichten, blijkt?

Frank van Rijcke: “Ik hoor je het graag vertellen. Mensen zienmij een beetje als de dokter die een voorschrift meegeeft die garantie biedt op materiële rijkdom. Ik wil dit toch graag even nuanceren. In dit boek is het zeker de bedoeling te vertellen hoe je geld kan verdienen. Het is een eerlijk boek. Een stap op weg naar meer. De ondertoon is dat je dit met de nodige reflectie moet doen. Ik probeer mee te geven dat geld ver- dienen deel uitmaakt van het leven van bijna ieder individu op aarde. Dat het gelinkt is aan alles wat hij doet. Uiteraard met zijn beroep en zijn inkomen, maar ook met zijn consumptiegewoontes, met zijn visie op sparen en beleggen, met het vermij- den van nutteloze uitgaven, het verstandig herinvesteren van zijn vergaarde kapitaal. Er zijn heel veel trucjes om mensen financieel vooruit te helpen en ze zijn soms eenvoudiger dan je denkt. Op voorwaarde dat je geduld hebt, niet verlegen bent je te omringen door de juiste mensen en vooral bereid bent stap voor stap in jezelf te investeren. Dan ben je de eerste klas ontgroeid en kan je verder.”

CMm: Ik heb zo een vermoeden dat je mij hier meteen ook al de première zult geven van een tweede boek waar ditmaal geen 18 jaar zal moeten op gewacht worden?

Frank van Rijcke: “Als je weet hoe geld te verzamelen, moet je ook leren hoe het nuttig uit te geven. Ware rijkdom is bo- venal een ‘savoir vivre’. In mijn geval staan vooral vrijheid en zekerheid centraal. Geld moet een middel blijven en geen doel. Geld bezorgt je een zekere levensstandaard maar het toont ook heel snel zijn beperkingen wanneer je puur het materialis- tische kantje viseert. Geld moet voor een evenwicht zorgen, tussen zijn en denken. Dan is het nuttig en dan gaat rijkdom zich transformeren.”

CMm: Hoe bedoel je?

Frank van Rijcke: “Dan bereik je het volgende stadium. Rijk zijn is dan vooral ‘a state of mind’. Een geestestoestand waar je het materialistisch gebluf overstijgt. Met geld moet je immers ook kunnen omgaan. Soms zit je dat in de genen, omdat je altijd hebt vertoefd in middens waar men gewoon was geld te beheren en niet te begeren. Soms kun je het aanleren en voor sommigen is het waarschijnlijk niet weggelegd. Daarom ook dat veel nieuw geld, jonge en onverwachte materiële rijkdom, snel riskeert te verwelken. Geld zonder ‘savoir vivre’ is zoals een lege doos.”

CMm: Hoe weet je of je concept heeft ingeslagen? We kunnen toch geen 10 jaar wachten en een grijze baard later weten of je formule werkte? Het ultieme bewijs dat het werkt zou zijn dat je me nu vertelt dat je zelf ook... binnen bent?

Frank van Rijcke: “Wat is binnen zijn? Het ultieme gevoel van rijkdom voor mij is de volledige vrijheid te mogen proeven en zelf te kunnen beslissen over hoe ik mijn dagen invul. Daar werk ik elke dag aan.

De effectiviteit van mijn boek zal uiteraard pas over een peri- ode van tijd kunnen geëvalueerd worden. Bij lectuur ervan weet je enkel of de voorgestelde visie je ligt of niet. Het overige zal zich vertalen in je houding die verandert, je lichaamstaal die meer zelfvertrouwen uitstraalt, het charisma dat je hebt opge- bouwd als het boek voor jou succesvol werkte. Nogmaals, het boek is een handleiding, geen krasbiljet.

Met het hele team hebben wij het plan opgevat om het ver- haal verder te laten leven via een nieuwsbrief die onze lezers tweewekelijks de kans zal bieden successen en mislukkingen te delen en er samen conclusies uit te trekken. Wij hebben ook het voornemen seminaries en voordrachten rond het boek te organiseren. Mensen begeleiden zal wellicht de echte uitda- ging worden voor de komende jaren.

Pas dan, als het eerste boek door de lezer correct is verteerd, wil ik graag opnieuw door die wondermooie vallei van het boekschrijven wandelen. Dan is het tijd voor een nieuwe vraag, namelijk wat nu te doen met al het geld dat we verzameld heb- ben? En dan...dan spreken we zeker nog eens af...” 


www.in10jaarbinnen.be