Interview - Het belang van Limburg - 23/06/2012

Dit artikel verscheen in een licht andere vorm ook in "De Gazet van Antwerpen"


"Durf korting vragen"

Frank van Rycke loodst u (misschien) 'In 10 Jaar Binnen'


 

HASSELT - Je schaapjes op het droge hebben, rijk genoeg zijn om alleen nog te doen waar je zin in hebt.  Wie droomt daar niet van? Frank van Rycke -what's in a name - was naar eigen zeggen "binnen" in tien jaar tijd en beweert dat iedereen dat in principe kan. Hij heeft een boek geschreven als leidraad waarmee u zelf binnen kan zijn in tien jaar. Uw tijd gaat nú in.

Frank van Rycke (42) maakte carrière in de bank- en verzekeringssector. Zijn ouders - afkomstig uit Tongerlo bij Bree - trokken vijftig jaar geleden naar Wallonië, waar hij opgroeide. Dertien jaar geleden kwam van Rycke voor zijn werk in Luxemburg terecht, waar hij nu nog woont. "Ik werd er niet meer voor 50% belast zoals in België maar voor 17%, toen wist ik het wel," lacht Frank van Rycke. "Het is er goed leven. En ja, ik ben écht binnen."

Wanneer is iemand binnen?
Frank VAN RYCKE: "In mijn geval is dat de mogelijkheid hebben om te doen wat je wil, met wie en wanneer je wil, zonder financiële zorgen. Al mijn vaste kosten zijn gedekt dankzij mijn beleggingen."

Kan u daar een concreet bedrag op plakken?
"(lacht) Dat ga ik niet doen. Je moet proberen over jezelf in de luwte te blijven, zeg ik ook in het boek. Ik vertel ook niet hoeveel huizen ik heb. Maar ik moet niet meer werken. Dankzij mijn beleggingen heb ik voeldoende vaste inkomsten. Maar om je toch een indicatie te geven, ik ben iemand die heel tevreden is met heel normale dingen en die zichzelf nu en dan een plezier doet. Het hangt dus af van je levensstandaard. Ik heb een man ontmoet die een inkomen van 300.000 euro per jaar heeft en toch niet binnen is. Zijn uitgaven zijn even hoog als zijn inkomsten. Het is dus allemaal relatief."

Waarom heeft u dit boek geschreven? Voor het geld?
"Niet voor het geld. Als ik een minimum aantal exemplaren verkoop, gaan mijn auteursrechten naar kansarme kinderen. Mijn doel is echt de lezer intelligenter maken, hem bewust maken van wat wel en niet werkt bepaalde zaken in de hoop dat hij stappen zet om zijn financiële situatie te verbeteren. Ik zeg dat het kan in tien jaar, zoals bij mezelf. Maar het kan ook in 15 of zelfs in 5 jaar." 

Kan u uw methode in het kort samenvatten
"Ik vertrek van het standpunt dat je geen specifieke talenten moet hebben, geen startkapitaal, geen hogere studies... Je begint vanaf nul. Eerst moet je je inkomsten en vooral je uitgaven beïnvloeden zodat je overschot hebt op het eind van de maand. Een goedkopere energieleverancier zoeken helpt al. Daar bouw je een 'oorlogskapitaal' mee, spaargeld. Dat gebruik je voor de tweede stap: ondernemen naast je job. Niet dat je meteen een firma moet beginnen. Het kan een activiteit zijn die je als hobby begint maar die als doel heeft een inkomen te creëren. Bijvoorbeeld een appartement opknappen en verhuren. Eenmaal je bezig bent, moet je blijven voortdoen."

Maar u geeft geen garantie op succes?
"Dat kan ik niet doen. Ik geef goede tips, maar ik kan niemand dwingen om goede kansen te grijpen. Ikzelf heb belegd in onroerend goed en telkens uitgebreid, maar het kan ook op andere vlakken."

Moet je ook niet gewoon geluk hebben?
"Ja. Soms ga je geluk hebben, soms pech. Mijn standpunt is: als je bepaald gedrag consistent vertoont komt geluk vanzelf. Het is niet toevallig dat altijd dezelfde mensen blijkbaar geluk hebben. Ze focussen meer op wat positief is, vertrouwen erin dat hun gedrag opportuniteiten aantrekt, en zien die meer. Maar als je pas een plan hebt opgesteld om in tien jaar binnen te zijn en je dochter wordt ernstig ziek, dan liggen je prioriteiten uiteraard plots totaal anders.

Je moet ook weinig scrupules hebben als je rijk wil worden, leer ik uit uw boek.
"Ja en neen. Je moet voor je belangen opkomen. Dat moet je leren. Een typisch voorbeeld is korting durven vragen. Ikzelf schaamde me vroeger altijd voor mijn moeder die altijd korting vroeg. Tot je ziet wat de impact is. Dan wordt korting vragen een tweede natuur. Het helpt om startkapitaal te creëren." 

Een achtergrond in de financiële sector is niet nodig?

"Neen. Hogere studies zijn zelfs niet nodig. Het enige wat voor mijn ouders telde, was dat hun kinderen hogere studies zouden doen. Maar je verliest aan een universiteit snel vier à vijf jaar, dat is veel. Je riskeert in de rat race terecht te komen. Wij zijn allemaal gevoelig voor prestige, een mooi huis, een mooie auto,... Het ego wil ook iets. Maar met de 10.000 euro die je uitspaart door een auto te kopen van een goedkoper merk, kun je veel doen wat méér opbrengt."

Aandelen kopen vindt u maar niks?

"Mensen verkeren in de waan dat bankiers hen beleggingstips kunnen geven die het beter doen dan de beurs: zo fout. Er zijn uitzonderingen, maar op korte termijn word je niet rijk met aandelen. Als je eenmaal rijk bent, dán kan je naar de beurs. Uit mijn contacten met vermogende personen blijkt dat ze allemaal o.a. in immobiliën hebben belegd. Een eerste, eigen huis kopen is een heel goeie stap." 


Anderzijds stelt u: 'Van lenen word je rijk'.
"De boodschap is genuanceerd. Je moet niet lenen om te consumeren, om jezelf een droogkast of dure cadeaus te kopen bijvoorbeeld. Da's killing. Maar op een bepaald moment moet je hefbomen vinden om je succes op een hoger niveau te brengen en dan is geleend geld een gepaste oplossing. Dus: je moet lenen om te investeren, om een tweede huis te kopen bijvoorbeeld."


"Een kind kost je een Porsche," hoor ik wel eens brommen. Is een nageslacht zo nefast voor de portefeuille?  
"Een kind opvoeden is een fulltime job of toch iets wat heel veel tijd en geld kost. Als je in tien jaar iets wil bereiken wat veel mensen niet eens in hun hele leven bereiken, moet je dat zo efficiënt mogelijk doen. Economisch gezien zou het dus een goede keuze kunnen zijn om later met kinderen te beginnen. Maar ik heb zelf drie fantastische kinderen - 15, 12 en 3 jaar - die ik voor geen geld ter wereld had willen missen."

In uw boek beschrijft u een rijke dame die sjofele kleding aantrekt en met een verroest Peugeotje rijdt als ze een huis gaat kopen. Ze kan dan makkelijker een lagere prijs bedingen. Helpt dat echt?
"Ja, dat werkt echt. Het uiterlijk telt. Ongelooflijk hoe kleine dingen een invloed hebben. Daarvan bewust zijn kan zeker een verschil maken. Het weer speelt ook een rol. Bij mooi weer betalen mensen makkelijker wat meer."

U raadt mensen aan op weekend te gaan met hun partner om hun financiële situatie in kaart te brengen. 
"Ik doe dat zelf één à twee keer per jaar. We nemen papieren van al onze inkomsten en uitgaven mee en de bankafschriften. Zo kun je een financieel plan opstellen: waar staan we en waar willen we heen. Een weekendje eropuit lijkt op het eerste zicht consumeren, maar als je je financiële situatie in kaart brengt is het toch investeren (lacht). Het is een knipoog omdat ik vooral niet de boodschap wil geven dat je tien jaar als een monnik moet leven om rijk te worden. Een vriend heeft mijn ideeën in een Excelbestand gegoten zodat je je financiële situatie overzichtelijk kan maken, het helpt om die eerste stap te zetten. De tabel is gratis te downloaden als je het
boek koopt."

U geeft ook workshops in rijk worden. Krijgen lezers van Het Belang van Limburg korting als ze zich inschrijven?
"(schaterlacht). Ik apprecieer het onderhandelen. Als jullie garanderen dat er een bepaald aantal boeken wordt afgenomen, sta ik open voor een korting."

 

Karel MOORS

'In 10 Jaar Binnen', Frank van Rycke, uitg. Lannoo, 192 blz.
www.in10jaarbinnen.be